Skip to Content

Declarația privind protecția datelor

1. Generalităţi

Henkel Romania S.R.L., denumită în continuare Henkel, respectă intimitatea fiecărei persoane care vizitează site-ul nostru web. Acum am dori să vă informăm despre tipurile de date colectate de Henkel și modurile în care sunt utilizate. De asemenea, veți afla cum vă puteți exercita drepturile în calitate de persoană vizată.

Toate modificările prezentei Declarații privind protecția datelor vor fi publicate pe această pagină. Aceasta vă permite să vă informați permanent despre datele pe care le colectăm și modurile în care utilizăm aceste date.

Prezenta Declarație privind protecția datelor nu se aplică site-urilor web accesibile prin hyperlinkuri din site-urile web Henkel.

2. Colectarea, utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Numele entității responsabile: Henkel Romania S.R.L.

Adresa entității responsabile: Str. Ionita Vornicul nr. 1-7, sector 2 – Bucuresti, Romania.

Henkel utilizează datele cu caracter personal în special pentru a furniza acest site web utilizatorilor. Orice altă prelucrare de date intervine doar pe baza altor obligații sau permisiuni legale sau dacă utilizatorul respectiv a comunicat Henkel consimțământul său. Henkel stochează și prelucrează datele în special în următoarele scopuri:

Atunci când utilizatorii vizitează site-ul web, Henkel colectează și stochează automat anumite date. Acestea includ: adresa IP sau ID-ul de dispozitiv atribuit respectivului dispozitiv final, de care avem nevoie pentru a transmite conținutul solicitat (de exemplu, în special conținut, texte, imagini și informații despre produse, precum și fișiere cu date furnizate pentru descărcare etc.), activitatea utilizatorilor în contextul site-ului web, tipul dispozitivului final respectiv, tipul de browser utilizat, precum și data și ora utilizării.

Henkel stochează acestei informații timp de maximum 7 zile în scopul recunoașterii și urmăririi utilizărilor improprii.

De asemenea, Henkel utilizează aceste informații pentru îmbunătățirea prezentării serviciului, a funcțiilor și funcționalităților, precum și pentru sarcini administrative generale.

În plus, Henkel șterge sau anonimizează datele privind utilizarea, inclusiv adresele IP, fără întârzieri nejustificate, de îndată ce nu mai sunt necesare în scopurile menționate mai sus.

Prelucrarea și utilizarea datelor se bazează pe prevederile legale care justifică aceste operațiuni pe motivul că (1) prelucrarea este necesară pentru oferirea site-ului web; sau că (2) Henkel are un interes legitim principal de a asigura și a îmbunătăți funcționalitatea și funcționarea fără erori a site-ului web și adaptarea acestuia la necesitățile utilizatorilor.

3. Alte prelucrări ale datelor cu caracter personal

a) Tabelul solicitărilor consumatorilor

Este posibil să ne fi comunicat datele dumneavoastră de contact prin formularul nostru de contact. Vom utiliza datele dumneavoastră pentru a răspunde la solicitarea dumneavoastră.

Prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră se bazează pe prevederi legale care justifică aceste operațiuni pe motiv că prelucrarea este necesară în vederea prelucrării solicitării dumneavoastră.

Dacă nu ați consimțit la o durată de stocare mai lungă, de exemplu în cursul gestionării de către noi a relațiilor cu clienții, vom stoca datele doar atât timp cât este necesar pentru a atinge scopul menționat anterior sau atât timp cât este necesar în cazul aplicării oricărei obligații legale de păstrare a datelor.

b) Tombole

Este posibil să ne fi comunicat adresa și datele dumneavoastră de contact în timpul participării la o tombolă pe care o oferim la intervale de timp pe site-ul nostru web. Vom utiliza datele dumneavoastră în scopul desfășurării tombolei.

Nu vom transmite datele dumneavoastră niciunei părți terțe, cu excepția cazurilor în care este necesar pentru distribuirea premiilor sau pentru desfășurarea tombolei.

Prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră se bazează pe prevederi legale care justifică aceste operațiuni pe motiv că prelucrarea este necesară în vederea desfășurării tombolei.

Dacă nu ați consimțit la o durată de stocare mai lungă, de exemplu în cursul gestionării de către noi a relațiilor cu clienții, vom stoca datele doar atât timp cât este necesar pentru a atinge scopul menționat anterior sau atât timp cât este necesar în cazul aplicării oricărei obligații legale de păstrare a datelor.

c) Sondaje

Este posibil să ne fi comunicat datele dumneavoastră de contact, de exemplu adresa dumneavoastră de e-mail, în timpul participării la un sondaj. Vom utiliza datele dumneavoastră în scopul desfășurării sondajului.

Nu vom transmite datele dumneavoastră niciunei părți terțe, cu excepția cazurilor în care este necesar pentru desfășurarea sondajului.

Prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră se bazează pe prevederi legale care justifică aceste operațiuni pe motiv că prelucrarea este necesară în vederea desfășurării sondajului.

Dacă nu ați consimțit la o durată de stocare mai lungă, de exemplu în cursul gestionării de către noi a relațiilor cu clienții, vom stoca datele doar atât timp cât este necesar pentru a atinge scopul menționat anterior sau atât timp cât este necesar în cazul aplicării oricărei obligații legale de păstrare a datelor.

4. Consimțământ / revocarea consimțământului

a) Gestionarea relației cu consumatorii/clienții / comunități online

Vă puteți acorda consimțământul ca Henkel să prelucreze

 • datele dumneavoastră de contact pe care le-ați comunicat către Henkel,
 • conținutul și circumstanțele comunicării dumneavoastră electronice cu Henkel, precum formulare de contact sau e-mailuri,
 • utilizarea de către dumneavoastră a site-urilor web Henkel,
 • datele privind participarea dumneavoastră la instruirile online ale Henkel,
 • activitățile pe paginile Henkel de pe site-urile rețelelor de socializare (în bloguri, paginile fanilor de pe Facebook etc.)

în cadrul gestionării relației cu clienții/consumatorii / comunității online de către/a Henkel în scopuri de:

 • publicitate (prin poștă, în browser, în aplicație și astfel cum se precizează mai jos, dacă furnizați un consimțământ suplimentar),
 • oferire de sfaturi tehnice, precum sfaturi despre utilizarea produselor sau a tehnologiilor,
 • cercetări de piață
 • oferire de servicii online precum învățare online, webinarii
 • comunicare despre evenimente
 • efectuare de sondaje

Pentru a atinge scopurile selectate, Henkel poate

 • să combine datele enumerate mai sus cu alte date pe care Henkel le-a colectat în mod legal despre dumneavoastră, de exemplu din tombole sau alte activități de pe site-uri web și
 • să analizeze datele pentru a stabili acțiunile publicitare relevante.

În cursul acestei analize, Henkel aplică o metodologie automatizată care contribuie la prioritizarea clienților potențiali. Contactele sunt împărțite în categorii în funcție de activitățile lor online și offline. Pe baza categoriei în care sunt repartizate și a localizării lor, acestea sunt contactele care sunt alocate reprezentanților de vânzări și care primesc diferite informații despre produsele și serviciile noastre, precum și materiale publicitare.

Este posibil să vă fi acordat consimțământul ca Henkel să transmită datele dumneavoastră cu caracter personal către Valla în scopul următor:

 • corelarea și actualizarea adreselor de contact.

Vom stoca datele doar atât timp cât consimțământul este valabil sau în perioada impusă de orice obligații legale privind păstrarea datelor.

b) Publicitate prin poștă electronică

De asemenea, este posibil să vă fi acordat consimțământul  ca Henkel să vă contacteze cu privire la oferte, produse și servicii în legătură cu produsele Henkel prin poștă electronică (e-mail, sms, mms, mesaj instantaneu) și/sau prin telefon.

Vom utiliza datele dumneavoastră așa cum se prevede mai sus, în secțiunea 4a. din prezenta Declarație privind protecția datelor pentru a vă oferi formele de publicitate respective.  

5. Module cookie, pixeli, amprente

Acest site utilizează module cookie și tehnologii similare. Modulele cookie necesare din punct de vedere tehnic vor fi utilizate automat. Alte module cookie (sau tehnologii similare) vor fi aplicate numai pe baza consimțământului dumneavoastră prealabil. Puteți găsi mai multe informații despre modulele cookie utilizate de site-ul nostru și despre scopurile acestora în Politica noastră privind modulele cookie. De asemenea, veți găsi informații despre cum să vă retrageți consimțământul pentru viitor.

Preferința dumneavoastră este setată pentru domeniul numit, pentru fiecare browser și computer. Prin urmare, dacă vizitați site-ul nostru la domiciliu și la serviciu sau cu diferite browsere, trebuie să refuzați stocarea datelor cu fiecare dispozitiv sau browser.

6. Urmărirea site-urilor web

b) Google Analytics

Dacă v-aţi exprimat consimţământul, acest site web utilizează Google Analytics, un instrument de analiză web furnizat de Google, Inc. („Google”). În acest scop, se instalează un modul cookie pe computerul dumneavoastră. Informațiile generate de modulul cookie despre utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web (inclusiv adresa dumneavoastră IP) vor fi transmise către și stocate de Google pe servere din Statele Unite.

Am activat anonimizarea adresei IP, ceea ce înseamnă că Google va trunchia/anonimiza ultimul octet al adresei IP pentru statele membre ale Uniunii Europene, precum și pentru alte părți la Acordul privind Spațiul Economic European. Adresa IP completă este trimisă către serverele Google din SUA și este prescurtată de acestea doar în cazuri excepționale.

În numele furnizorului site-ului web, Google va utiliza aceste informații cu scopul de a evalua utilizarea site-ului web de către dumneavoastră, de a compila rapoarte privind activitatea site-ului web pentru operatorii site-urilor și de a oferi furnizorului site-ului web alte servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google.

Opunerea la colectarea datelor:

Puteți, de asemenea, împiedica colectarea și utilizarea datelor (module cookie și adrese IP) de către Google prin modificarea setărilor browserului dumneavoastră sau descărcând și instalând insertul pentru browser disponibil la adresa https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

b) Google Analytics

Dacă v-aţi exprimat consimţământul, acest site web utilizează Google Analytics, un instrument de analiză web furnizat de Google, Inc. („Google”). În acest scop, se instalează un modul cookie pe computerul dumneavoastră. Informațiile generate de modulul cookie despre utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web (inclusiv adresa dumneavoastră IP) vor fi transmise către și stocate de Google pe servere din Statele Unite.

Am activat anonimizarea adresei IP, ceea ce înseamnă că Google va trunchia/anonimiza ultimul octet al adresei IP pentru statele membre ale Uniunii Europene, precum și pentru alte părți la Acordul privind Spațiul Economic European. Adresa IP completă este trimisă către serverele Google din SUA și este prescurtată de acestea doar în cazuri excepționale.

În numele furnizorului site-ului web, Google va utiliza aceste informații cu scopul de a evalua utilizarea site-ului web de către dumneavoastră, de a compila rapoarte privind activitatea site-ului web pentru operatorii site-urilor și de a oferi furnizorului site-ului web alte servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google.

Opunerea la colectarea datelor:

Puteți, de asemenea, împiedica colectarea și utilizarea datelor (module cookie și adrese IP) de către Google prin modificarea setărilor browserului dumneavoastră sau descărcând și instalând insertul pentru browser disponibil la adresa https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

d) Pixel Facebook pentru public personalizat

Participăm la programul Custom Audience al Facebook care - dacă v-aţi exprimat consimţământul - ne permite să vă prezentăm reclame personalizate atunci când aveți un cont Facebook și vă conectați la acesta. Acest instrument ne permite să ne personalizăm reclamele pe baza utilizării site-ului web de către dumneavoastră pentru a vă oferi reclame special adaptate pentru dumneavoastră. În acest scop, comunicăm adresa dumneavoastră de e-mail sau numărul dumneavoastră de telefon în format hash, ceea ce permite Facebook să vă identifice dacă aveți deja un cont Facebook.

Opunerea la colectarea datelor:

Puteți să vă ajustați preferințele privind reclamele prin modificarea setărilor browserului dumneavoastră sau prin setările contului dumneavoastră Facebook dacă nu doriți să primiți pe Facebook reclame pe bază de interes.

e) Adobe Analytics

Cu condiția să vă dați consimțământul, acest site web utilizează Adobe Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irlanda) (Adobe"). În acest scop, pe dispozitivul dvs. este instalat un cookie. Acest cookie va colecta date precum informații despre browser și dispozitiv, adresa dvs. IP, site-urile web vizitate și data și ora solicitării serverului în scopul evaluării utilizării de către dvs. a site-ului web, al compilării de rapoarte privind activitatea site-ului web pentru operatorii site-ului web și al furnizării altor servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului către furnizorul site-ului web.

Adobe (în calitate de operator) poate utiliza datele dvs. în orice scop propriu, cum ar fi crearea de profiluri și corelarea datelor dvs. cu alte date colectate despre dvs. (de exemplu, prin intermediul contului dvs. Adobe).

Informațiile generate de modulul cookie cu privire la utilizarea de către dvs. a site-ului web (inclusiv adresa dvs. IP) vor fi transmise și prelucrate de Adobe pe serverele din Regatul Unit. Pentru acest transfer de date dintr-o țară terță, un nivel adecvat de protecție a datelor este asigurat prin clauze contractuale standard, art. 46 GDPR, în așteptarea unei decizii de adecvare din partea Comisiei Europene (art. 45 GDPR).

Am activat anonimizarea IP, ceea ce înseamnă că ultimul octet (ultima porțiune) al adresei IP este imediat ascuns atunci când adresa IP este colectată de Adobe. Această anonimizare este realizată înainte de orice procesare a adresei IP. Doar o locație aproximativă va fi disponibilă în scopul analizei statistice. După geo-lookup, peste tot în Analytics adresele IP sunt ofuscate - înlocuite cu :: X.X.X.X.X.

Prin permiterea cookie-urilor pe site-ul web Henkel, sunteți de acord cu utilizarea datelor menționate mai sus și cu prelucrarea descrisă anterior de către Adobe.

Găsiți mai multe informații despre confidențialitate în cadrul serviciilor Adobe aici: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Obiecție la colectarea de date:

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor, prin dezactivarea modulelor cookie pe site-ul nostru web, la rubrica ""Module cookie"" la ""Setări cookie"". Dacă sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie în general, dar, cu toate acestea, nu vă simțiți confortabil cu utilizarea modulelor cookie Adobe Analytics, puteți urma acest link (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) și puteți dezactiva colectarea și utilizarea datelor (module cookie și adresă IP) de către Adobe Analytics.

7. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată / Responsabilul cu protecția datelor

Vă puteți exercita în orice moment dreptul de acces la datele dumneavoastră. În plus, cu condiția ca cerințele respective să fie îndeplinite, vă puteți exercita următoarele drepturi:

 • Dreptul de rectificare
 • Dreptul de ștergere
 • Dreptul de restricționare a prelucrării
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă cu privire la protecția datelor
 • Dreptul la portabilitatea datelor (din 25 mai 2018)

Dreptul de a se opune

În cazul activităților de prelucrare ce implică datele dumneavoastră cu caracter personal și care sunt efectuate pe baza unui interes legitim al Henkel, aveți dreptul să vă opuneți acestor prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal în orice moment, din motivele care rezultă din situația dumneavoastră specifică. Henkel va înceta prelucrarea respectivă, cu excepția cazurilor în care Henkel poate dovedi existența unor motive importante pentru prelucrarea care necesită protecție, ce depășesc interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră, sau a cazurilor în care prelucrarea contribuie la formularea, exercitarea sau apărarea împotriva unor acțiuni în justiție.

În aceste cazuri sau dacă aveți alte întrebări sau cereri în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal, contactați prin e-mail la adresa henkel.ro@henkel.com sau prin poștă Henkel Romania, cu sediul social in Str. Ionita Vornicul nr. 1-7, sector 2 – Bucuresti, Romania.

8. Utilizarea inserturilor din mediile sociale

În paginile noastre de internet sunt încorporate inserturi („inserturile”) din diferite rețele de socializare. Serviciile asociate sunt furnizate de companiile respective („furnizorii”). Acești furnizori sunt:

Facebook, operat de Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA („Facebook”). Pentru prezentarea generală a inserturilor Facebook și a aspectului lor, accesați: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter, operat de Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA („Twitter”). Pentru prezentarea generală a butoanelor Twitter și a aspectului lor, accesați: https://twitter.com/about/resources/buttons

Google+ și YouTube sunt furnizate de      Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, SUA („Google”). Pentru prezentarea generală a inserturilor Google+ și a aspectului lor, accesați: https://developers.google.com/+/web/; pentru inserturile YouTube, accesați: https://developers.google.com/youtube/subscribe/

Instagram este furnizat de Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, SUA („Instagram“). Pentru prezentarea generală a inserturilor Instagram și a aspectului lor, accesați: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

LinkedIn este furnizat de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SUA („LinkedIn”). Pentru prezentarea generală a inserturilor LinkedIn și a aspectului lor, accesați: https://developer.linkedin.com/plugins#

Pentru a crește protecția datelor dumneavoastră atunci când vizitați paginile noastre de internet, aceste inserturi sunt implementate ca „butoane cu dublu clic”. Această formă de integrare asigură că, atunci când accesați o pagină din site-ul nostru web care conține astfel de inserturi, nu sunteți conectat automat la serverele furnizorilor. Browserul va crea un link direct către serverele furnizorilor doar dacă activați aceste inserturi și permiteți astfel transmisia datelor. În acest caz, conținutul diverselor inserturi este transmis de către furnizorul respectiv direct în browserul dumneavoastră și este apoi afișat pe ecranul dumneavoastră.

Insertul comunică furnizorului care sunt paginile noastre de internet pe care le-ați accesat. Dacă, în timp ce vizitați site-ul nostru web, sunteți conectat la contul dumneavoastră de utilizator pentru furnizorul respectiv, acesta poate să coreleze interesele dumneavoastră, adică informațiile pe care le accesați, cu contul dumneavoastră de utilizator. Atunci când utilizați oricare dintre funcțiile inserturilor (de exemplu, clic pe butonul „Like”, lăsarea de comentarii), și aceste informații vor fi transmise de browser direct furnizorului, spre păstrare.

Puteți consulta mai multe informații despre colectarea și utilizarea datelor de către furnizori și despre drepturile și posibilitățile de care dispuneți pentru a vă proteja intimitatea în aceste circumstanțe în declarațiile privind protecția datelor/confidențialitatea ale furnizorilor:

Politica privind protecția datelor/confidențialitatea emisă de Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Politica privind protecția datelor/confidențialitatea emisă de Twitter: https://twitter.com/Data Protection

Politica privind protecția datelor/confidențialitatea emisă de Google: https://www.google.com/intl/de/policies/Data Protection/

Politica privind protecția datelor/confidențialitatea emisă de Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Politica privind protecția datelor/confidențialitatea emisă de LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/Data Protection-policy