Skip to Content

Termeni și condiții de utilizare

Datorită inovațiilor tehnologice și schimbărilor legislative, acest document este revizuit, din când în când, de către noi. Prin urmare, solicităm utilizatorilor să ia cunoștință de acest document – Termeni și Conditii de Utilizare - înainte de fiecare vizită, pentru a fi la curent cu toate schimbările apărute.

Introducere

Acest site web este proprietatea HENKEL ROMANIA S.R.L., cu sediul in Str. Ioniță Vornicul nr. 1-7, sector 2, București, România. Informaţia disponibilă pe acest site web despre Henkel Romania S.R.L. (denumită în continuare Henkel), despre companiile afiliate Henkel şi terţi se vrea a fi cât se poate de corectă.

Cu toate acestea, nu putem garanta pentru corectitudinea informaţiei. Henkel nu-şi asumă nicio responsabilitate pentru vreo greşeală din conţinutul acestui site web.

Declaraţiile postate pe acest site web au fost făcute în concordanţă cu cunoştinţele şi convingerile noastre. Cu toate acestea, rezultatele finale pot diferi în mare măsură de declaraţiile iniţiale, deoarece depind de un grup de factori de natură competiţională şi macroeconomică care sunt, în unele cazuri, foarte dificil de actualizat constant pe acest site web.

Accesând acest site web, acceptaţi fără nicio restricţie sau rezervă următorii Termeni Generali de Utilizare a site-ului web, pe care îi puteţi vizualiza sau tipări.

THIS WEBSITE AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS NOT INTENDED OR APPROVED FOR USE INSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA OR U.S. CITIZENS OR RESIDENTS. SAID PERSONS ARE KINDLY ASKED TO CONTACT THEIR LOCAL HENKEL WEBSITE OR WEBSITES OF US- AFFILIATED COMPANIES OF HENKEL.

ACEST SITE WEB ȘI INFORMAȚIILE CONȚINUTE ÎN ACESTA NU SUNT DESTINATE SAU APROBATE PENTRU A FI UTILIZATE ÎN INTERIORUL STATELOR UNITE ALE AMERICII (SUA) SAU DE CĂTRE CETĂȚENII SAU REZIDENȚII AI SUA. PERSOANELE MENȚIONATE SUNT RUGATE SĂ CONTACTEZE SITE-UL WEB HENKEL LOCAL SAU SITE-URILE WEB ALE COMPANII AFILIATE ALE HENKEL DIN SUA.

Termeni generali de folosire a site-ului

1. Legea drepturilor de autor

Paginile site-ului nostru web sunt protejate de legea drepturilor de autor. În particular, orice reproducere, adaptare, traducere, stocare sau procesare în alte media, incluzând stocarea şi procesarea prin mijloace electronice se bucură de copyright. Orice utilizare parţială sau integrală va necesita acordul prealabil în scris din partea HENKEL ROMANIA S.R.L., numită în continuare Henkel. Atât conţinutul, cât şi structura site-ului web, sunt protejate de legea drepturilor de autor. Orice reproducere a informaţiilor sau datelor, în particular folosirea textelor sau imaginilor de produse (cu excepţia materialelor de presă) necesită acordul prealabil în scris din partea Henkel. Drepturile de diseminare şi de reproducere sunt deţinute de Henkel. Drepturile de folosinţă ale imaginilor se păstrează atunci când imaginile sunt adăugate automat sau manual într-o arhivă.

Fotografiile de presă ale Henkel pot fi folosite doar pentru scopuri editoriale. Imaginile Henkel care sunt reproduse şi/sau modificate pentru scopuri editoriale trebuie să conţină anunţul de copyright "© 2024 HENKEL ROMANIA S.R.L.. Toate drepturile rezervate." Retipărirea este gratuită, cu toate acestea cerem o copie a documentelor.

© 2024 HENKEL ROMANIA S.R.L.

2. Mărci înregistrate

Logo-ul oval Henkel, şi toate denumirile produselor şi/sau reprezentările grafice ale produselor aflate pe aceste pagini web sunt mărci înregistrate ale partenerilor adiţionali, co-partenerilor, membrilor şi reprezentanţilor legali. Orice utilizare neautorizată sau abuzivă aacestor mărci este interzisă şi constituie încălcarea legislatiei mărcilor, dreptului de autor şi a altor legi ce reglementează proprietatea intelectuală şi concurenţa neloială.

3. Limitarea responsabilității cu privire la siteurile web ale terțelor părți

a. Paginile acestui site web conţin linkuri ("hyperlinkuri") către alte situri web care sunt administrate de terţe părți şi ale căror conţinuturi nu sunt cunoscute companiei Henkel. Henkel permite doar accesul către aceste situri web, dar nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru conţinutul acestora. Linkurile noastre către siturile web ale părţilor terţe sunt menite să vă faciliteze navigarea. Formulările de pe siturile web către care veți fi redirecţionat nu ne aparţin. 

Nu ne identificăm cu niciun fel de conţinut de pe paginile siteurilor web ale părţilor terţe. În particular, nu ne asumăm nicio răspundere pentru încălcările prevederilor legale sau pentru încălcările ale drepturilor de către terțe părţi.

b. Administratorii siturilor web la care se ajunge prin redirecţionarea de pe situl web al Henkel sunt exclusiv responsabili de conţinutul acestor pagini, de asemenea de produsele puse în vânzare sau de comenzile relaţionate, de orice tip.

c. Henkel nu îşi asumă responsabilitatea pentru nicio încălcare a legislației dreptului de autor, a mărcilor sau a drepturilor proprietăţii intelectuale sau personale care se pot produce pe o pagină accesată printr-un hyperlink.

d. În cazul unei comenzi sau unei declaraţii legale de orice fel, se poate încheia un contract între utilizator şi administratorul sitului web respectiv sau între utilizator şi altă parte legală sau persoană instruită în această privinţă, fără nicio relaţionare între Henkel şi utilizator. Vă rugăm să consultaţi termenii legali şi condiţiile de utilizare de pe situl web redirecţionat.

e. Această responsabilitate limitată este valabilă pentru toate linkurile afișate pe siteul web henkel.ro și pentru orice conținut al siteurilor web către care utilizatorul este direcționat prin intermediul acestor linkuri.

4. Limitarea responsabilității

Orice responsabilitate Henkel pentru prejudiciile survenite în urma utilizării acestui site web- fără a ţine seama de cauze, inclusiv ofensele - este limitată la prejudiciile cauzate în mod direct, cu bună ştiinţă sau prin neglijenţă gravă. În aceeaşi măsură, responsabilitatea obligatorie Henkel faţă de încălcările contractuale sau reclamaţii va fi limitată la prejudiciile directe cauzate și probate. Acest lucru nu va afecta responsabilitatea Henkel ca producător sau în alte garanţii oferite anterior. Deasemenea, limitările responsabilităţii mai sus menţionate nu se aplică în cazul vătămărilor corporale, atentării la viaţa sau la sănătatea unei persoane.

Henkel se angajzează să nu permită intruziunea viruşilor pe siteul web Henkel, pe de altă parte, Henkel nu poate asigura absenţa totală a viruşilor. Drept urmare, recomandăm o atenţie deosebită pentru protecţia împotriva viruşilor (ex: prin scanare) înainte de descărcarea de date şi documente de pe siteul web.

Henkel nu răspunde de greşelile sau erorile serviciilor oferite pe siteul web, independente de responsabilităţile sale, nici de validitatea acestora.

5. Prevederi şi declaraţii

Prevederile şi declaraţiile de pe acest site web au fost încheiate în concordanţă cu misiunea şi principiile noastre. Cu toate acestea, rezultatele actuale obţinute de Henkel pot să difere considerabil faţă de aceste prevederi şi declaraţii deoarece depind de o serie de factori de natură macroeconomică şi competitivă, care sunt, în unele cazuri, independente de controlul Henkel. Fără a aduce prejudicii obligaţiilor legale prin amendarea prevederilor şi declaraţiilor, Henkel nu urmăreşte să actualizeze toate prevederile şi declaraţiile conţinute de acest site web.

6. Produsele Henkel

Produsele prezente pe acest site web sunt exemple de produse ale companiei Henkel din întreaga lume. Henkel nu garantează că un produs prezent pe site web este disponibil şi în ţara ta. Pentru lista completă a produselor Henkel disponibile în ţara ta, vizitează pagina Henkel corespunzătoare ţării tale; accesul direct se face de pe prima pagină Henkel, sub denumirea “Henkel International”.

7. Diverse

Aceşti Termeni generali de utilizare sunt formulaţi şi se află sub egida legislației române, fără legătură cu Convenţia Contractelor pentru Vânzarea de Bunuri Internaţionale. În această privinţă, în conformitate cu legea aplicabilă, locul unde se vor judeca litigiile rezultate din neînţelegeri legate de acest site web este București - România.